Powiat Trzebnica

Dane o powiecie
  Dane statystyczne

Rada Powiatu
  Radni Powiatu
  Uchwały

Zarząd Powiatu
  Skład Zarządu

Wydziały Starostwa
  Wydział Organizacyjny i
  Obsługi Obywatela

  Wydział Komunikacji
  Wydział Architektury
  i Budownictwa

  Wydział Geodezji
  i Nieruchomości

  Wydział Ochrony
  Środowiska, Rolnictwa
  i Leśnictwa

  Wydział Oświaty,
  Kultury i Sportu

  Wydział Inwestycyjno -
  Techniczny

  Wydział Finansowy

Jednostki Organizacyjne Powiatu Trzebnickiego
  Szkoły, domy dziecka,
  poradnie i schroniska
  podległe starostwu

  Domy pomocy
  społecznej

  Zakłady Opieki
  Zdrowotnej


Gminy Powiatu
  Trzebnica
  Oborniki Śląskie
  Prusice
  Wisznia Mała
  Zawonia
  Żmigród

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Trzebnickiego

LinkiJesteś